Diskuzní forum
 
Nejste v našem obchodě zaregistrován(a). Není tedy možné přidávat příspěvky...


  2008-04-10 18:48:16 - Administrator

Tuto metodu můžeme nalézt též pod evropským označením MMA ( Manual metal arc ), 111 nebo pod americkou zkratkou SMAW ( Shielded metal arc welding ).
V dnešní době jsou pro tuto techniku svařování nejčastěji používány invertorové zdroje.
Jejich výhodou je malá hmotnost, vysoká účinnost a nízká spotřeba elektrické energie.
Většina moderních zdrojů je vybavena speciálními funkcemi jako např. Hot start; Arc force a Anti stick.
Hot start – Pro snadné zapálení oblouku dojde ke krátkodobému navýšení proudové hodnoty oproti nastavené. Po zapálení se proud sníží na nastavenou hodnotu. Některé zdroje mají tuto funkci nastavitelnou.
Arc force – Při kritickém zkrácení oblouku během svařování , kdy hrozí přilepení elektrody k základnímu materiálu, zdroj automaticky přidá proud a elektroda odhoří.
Anti stick – Pokud se nám přece jen podaří elektrodu přilepit, pomůže nám tato funkce v tom, že ubere proudovou hodnotu na minimum a elektroda se nerozžhaví.
Důležitá informace pro výběr zdroje je tzv. zatěžovatel. Tomuto údaji věnujte velkou pozornost. Velice záleží na tom, při jaké teplotě okolního prostředí jsou tyto hodnoty určovány. Většina zdrojů je testována při 40C okolní teploty.
Zatěžovatel určuje jakou dobu z deseti minutového cyklu můžeme svařovat daným proudem. Pro ruční svařování je důležitý údaj 60%.
Příklad:Co to znamená? Pokud budeme pracovat v létě na sluníčku a bude 40C, potom můžeme svařovat nepřetržitě šest minut proudem 150 A , poté zasáhne tepelná ochrana a zdroj vypne. Další čtyři minuty bude chládnout. Tady bych chtěl upozornit, že se jedná o nepřetržité svařování. Výměna elektrody je již určitá prodleva. Při 25C můžeme tím stejným proudem svařovat trvale. Při zásahu tepelné ochrany zdroj nevypínáme.
Statická charakteristika zdroje: S tímto pojmem jste se již možná také setkali. Pro svařování metodou MMA je nutná tzv. strmá charakteristika. Co se za tím skrývá? Při velké změně napětí na oblouku dojde k malé změně proudu. Pokud by tomu bylo naopak a proud by nám během svařování měnil hodnotu např. od 80 A do 120 A těžko bychom něco svařili.Elektrody pro ruční svařování el. obloukem

Pro metodu MMA se jako přídavné materiály používají obalené elektrody. Elektroda se skládá z kovového jádra a obalu. Výběr elektrody pro daný tip materiálu je poměrně složitý a je nutné mít určité znalosti. Nejzákladnější rozdělení elektrod je dle použitého obalu. Nejpoužívanější jsou obaly rutilové R a bazické B. Obal elektrody plní následující funkce:
1. Funkce plynotvorná – při hoření se tvoří ochranný plyn, který zabraňuje přístupu kyslíku a dusíku z okolní atmosféry.
2. Funkce metalurgická – slouží k dolegování svarového kovu a ochraňuje před propalem některých prvků.
3. Funkce ionizační – slouží pro zapálení a hoření oblouku.
Skladování elektrod : Elektrody se skladují v neporušených obalech při nejnižší teplotě + 10C a maximální vlhkosti 50 %.
Přesoušení elektrod: Před svařováním je nutné přesoušení elektrod ve speciálních píckách dle doporučení výrobce. Tyto hodnoty jsou vyznačeny na krabici. Výjimku tvoří vakuově balené elektrody.
Vzorce pro přibližné nastavení svařovacího proudu:
Pro rutilové elektrody: I = 45.d
Pro bazické elektrody: I= 40.d
I = svařovací proud d = průměr jádra elektrody
Označování elektrod: Jelikož každý výrobce označuje svoje elektrody vlastním obchodním názvem, byla zavedena norma ČSN EN 499, která vše sjednocuje. Označení dle této normy naleznete na každé krabičce.
Zajímavost: U některých elektrod se můžete dočíst „ výtěžnost 120%“. Jak je to možné? Vysvětlení je jednoduché. Obal elektrody mimo jiné obsahuje kovový prášek.
  Přihlášení
 


  Košík

Počet položek 0 ks
Cena 0,-
Cena s DPH 0,-
Ukázat košík
Vyprázdnit košík

  Akce a slevy


        akce

Jak nakupovat | Doprava | Created by | All rights reserved